Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta: 2022-06-20

Kuo vadovaujantis sudaromi metiniai patikrinimų planai?


​​Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kontroliuojamų energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų planai sudaromi atsižvelgiant į ūkio subjektų rizikos lygį, į tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų reikalavimų anksčiau, įvertinant, kokio pobūdžio ūkinės veiklos rizikingumas, pavojingumas, kokia yra žalos ar pavojaus visuomenei ir aplinkai atsiradimo tikimybė, ar yra gauti pasikartojantys ir ar yra pasitvirtinusių fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundų ar pranešimų dėl ūkio subjektų padarytų pažeidimų. Rizikos lygis (vertinamas balais) nustatomas vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių ir elektros ir gamtinių dujų įrengimo veiklos atestatus turinčių, vartotojų įrenginių įrengimo darbus atliekančių rangovų priežiūros veiklos modeliu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. O1E-8.