Įeiti
Publikuota: 2020.04.30. Atnaujinta: 2020.04.30

Kuo vadovautis elektros ir gamtinių dujų įmonėms, atliekant 2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) gavo ūkio subjektų paklausimų dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 47 punkte ir Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 45 punkte nustatyto reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros objekto. Atsižvelgdama į tai, VERT teikia šią metodinę pagalbą.

Energetikos įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje pateiktas reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros apibrėžimas, kuriame numatyta, kad reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra yra auditoriaus, audito teikiama paslauga, atliekama pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį. Energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje numatyta, kad techninė užduotis yra dokumentas, kuriame nurodomi reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros paslaugų reikalavimai ir (ar) apimtis.

Atsižvelgdama į minėtas Energetikos įstatymo nuostatas, Taryba 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtino Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį, kuri pagal Energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo nuostatas yra vienintelis dokumentas, pagal kurį gali būti atliekama reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra, ir vienintelis dokumentas, kuriame numatomi reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros reikalavimai ir apimtis, tarp jų ir objektas.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, elektros įmonės ir gamtinių dujų įmonės, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos ir (ar) kurioms Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 1 dalies arba Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 7 dalies pagrindu nustatyti Tarybos įpareigojimai, privalo užtikrinti, kad reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra už 2019 m. būtų atlikta pagal Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninėje užduotyje nustatytus patikros reikalavimus.