Įeiti
Publikuota: 2019.12.10. Atnaujinta: 2019.12.10

Dėl Reguliavimo apskaitos sistemos turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimo (Patikros procedūra 2.1.1 b)


Reguliavimo apskaitos sistemos (toliau – RAS) turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimo Patikros procedūra 2.1.1 b)Patikrinti, ar IMNT (ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto) įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su BA (buhalterinės apskaitos) informacija.

Gautas paklausimas – Ar 2.1.1. b) patikros procedūra reikalauja patikrinti bendrą reguliavimo apskaitos sistemos (toliau – RAS) turto sąraše įvardinto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos sumą, o ne kiekvieno RAS turto sąraše įvardinto ilgalaikio materialiojo turto vieneto įsigijimo savikainos sumą?

Išaiškinimas – 2.1.1. b) patikros procedūra reikalauja patikrinti bendrą RAS turto sąraše įvardinto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos sumą, o ne kiekvieno RAS turto sąraše įvardinto ilgalaikio materialiojo turto vieneto įsigijimo savikainos sumą.