Įeiti
Publikuota: 2019.12.10. Atnaujinta:

Nuo kada turi būti atliekamos RVA patikros


2018 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo NR. IX-884  2, 8, 16, 191, 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1625 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įstatymo nuostatos, susijusios su reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra, taikomos atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą.

2018 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo NR. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1629 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Įstatymo nuostatos, susijusios su reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra, taikomos atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo" buvo patvirtinta Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis (toliau – Techninė užduotis) ir nustatyta, kad remiantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2019 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros bei energetikos įmonių, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, 2019–2020 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.