Įeiti
Publikuoti: 2018-09-01. Atnaujinta: 2019-06-28

Kokia informacija gamtinių dujų sektoriuje laikoma viešai neatskleista?


Pagal 2016 m. gruodžio 22 d. patvirtintų Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 8.2 papunktį, viešai neatskleista informacija gamtinių dujų sektoriuje laikoma rinkos dalyvių skelbiama informacija, susijusi su neplaniniais gavybos šaltinių, perdavimo, tiekimo režimo ir vartojimo objektų įrenginių, kurių suminė instaliuota galia, jei ji nėra ribojama perdavimo ar skirstymo infrastruktūros pajėgumų, yra 100 MW (876 000 MWh per metus) arba didesnė, ribojimais ir (ar) sustojimais, kurie 20 procentų pakeičia gavybos, biodujų gamybos, perdavimo, tiekimo ar vartojimo paros dujų kiekį.

Pavyzdžiui, ūkio subjekto metinis gamtinių dujų vartojimas siekia 50000 MWh, tokiu atveju informacijos apie dujų vartojimo pokytį, kuris siekia 20 proc. ar daugiau, skelbti specializuotoje platformoje nereikia. Taip pat nereikia skelbti informacijos, jeigu yra atjungiami įrenginiai, kurių suminė instaliuota galia yra mažesnė nei 100 MW.  Jeigu gamtinių dujų metinis vartojimas yra didesnis negu 876 000 MWh per metus arba jam priklausančio įrenginio instaliuota galia siekia 100 MW ir įrenginys yra atjungiamas, o dujų suvartojimas pasikeičia 20 proc., tokią informaciją reikia pranešti specializuotoje platformoje.