Įeiti
Publikuoti: 2018-09-01. Atnaujinta: 2019-06-28

Kokiems sandoriams netaikomas prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija draudimas?


Pagal 2016 m. gruodžio 22 d. patvirtintų Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 21 punktą, sandoriams, kuriuos sudaro elektros energijos gamintojai, gamtinių dujų laikymo sistemų operatoriai arba SGD importo įrenginių operatoriai, kuriais išimtinai siekiama padengti tiesioginius dėl neplanuoto darbo nutraukimo atsiradusius fizinius nuostolius, jeigu to nepadarius rinkos dalyvis negalėtų įvykdyti esamų sutartinių prievolių arba kai tokių veiksmų imamasi susitarus su atitinkamu perdavimo sistemos operatoriumi (arba) operatoriais, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą sistemos veikimą, prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija draudimas netaikomas. 

Pažymėtina, kad paskirtajam tiekėjui vykdant suskystintų gamtinių dujų tiekimą, susidarius tokiai situacijai, kai kyla grėsmė nesutalpinti atvykstančio krovinio arba pritrūkti gamtinių dujų – susidarius technologiniam gamtinių dujų pertekliui/trūkumui, tokios viešai neatskleistos informacijos skelbimo draudimas netaikomas, jeigu suskystintų gamtinių dujų tiekėjas sugeba subalansuoti gamtinių dujų srautus ir nekyla jokios rizikos saugiam ir patikimam sistemos veikimui.

Pažymėtina, kad Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės yra parengtos vadovaujantis 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – Reglamentas). Informacija apie gamtinių dujų pirkimopardavimo sutarties sudarymo dėl gamtinių dujų tiekimo už Lietuvos Respublikos ribų arba suskystintų gamtinių dujų pirkimopardavimo sutarties sudarymo faktą turi būti skelbiama, jeigu minėti sandoriai sudaryti perpardavimo tikslais arba yra didmeniniai pagal Reglamento nuostatas.