Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip reikia deklaruoti gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, kai veikla vykdoma naudojant tik dalį įrenginio maksimalios techninės galios, atitinkamai privaloma deklaruoti tik šią įrenginio galios dalį atitinkančius vartojimo pajėgumus?


​Ūkio subjektas, nustatydamas vartojimo pajėgumus, turėtų vadovautis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354, nuostatomis, reglamentuojančiomis vartojimo pajėgumų deklaravimo tvarką gamintojams, kurie teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui.