Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Ar vartotojui, perkančiam elektros energiją savo reikmėms nutiesta tiesiogine linija iš vėjo elektrinių parko, taikomas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestis?


Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatyta, jog viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšos Vyriausybės nustatyta tvarka renkamos iš asmenų, kurie naudoja elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti ir kurių elektros energijos gamybos ir (ar) vartojimo įrenginiai prijungti prie elektros tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų. Minėto įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmenys, gaunantys elektros energiją tiesiogine linija, turi apmokėti už VIAP. Įstatymo 74 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad VIAP lėšos nerenkamos už gamintojų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius pasigamintą ir ūkinei veiklai vykdyti suvartotą elektros energijos kiekį.

Pagal Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157, 17 punktą, asmenys, naudojantys elektros energiją ūkiniams poreikiams tenkinti, lėšas Komisijos nustatytomis VIAP kainomis sumoka pagal iš elektros tinklų suvartotą elektros energijos kiekį, taip pat asmenų pasigamintą ir savo ar tiesioginėmis linijomis prie jų lokaliųjų (vidaus) tinklų prijungtų asmenų ūkiniams poreikiams tenkinti suvartotą elektros energijos kiekį. Pagal Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916,  19 punktą, VIAP lėšos surenkamos iš asmenų už jų faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį (taip pat ir už asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energijos kiekį). Tačiau Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916,  20.1 papunktyje nurodoma, jog VIAP lėšos nerenkamos už gamintojų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius pasigamintą ir ūkinei veiklai vykdyti suvartotą elektros energijos kiekį (taip pat ir už asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis, suvartotą elektros energijos kiekį). 

Aukščiau pateikta informacija apima tik VIAP lėšų mokėjimą Vartotojo tiesiogine linija gautam elektros energijos kiekiui, pagamintam naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Prievolę mokėti VIAP lėšas už vartotojo iš perdavimo ar skirstomojo tinklo gautą elektros energijos kiekį numato aktualios Įstatymo, Tvarkos aprašo ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157, nuostatos.