Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Ar Komisijos nustatyta rezervinės galios paslaugų kainos viršutinė riba gali būti taikoma bendrai visai iš teikėjo užsakomai paslaugos apimčiai?


​Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad Taryba asmeniui, turinčiam didelę įtaką elektros energijos rinkoje, be kitų įpareigojimų, taip pat nustato viršutinę reguliuojamų paslaugų kainų ribą. Elektros energijos rezervinės galios paslaugų kainų viršutinės ribos nustatomos vadovaujantis Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229. Minėtos Metodikos 28 punkte nustatyta, kad „asmuo, sudarydamas sutartis dėl reguliuojamos paslaugos (produkto) teikimo ar teikdamas pasiūlymus dėl tokių sutarčių sudarymo, negali sutartyse (pasiūlymuose) nurodyti aukštesnės reguliuojamos paslaugos (produkto) kainos, nei kaina, nustatyta pagal šią Metodiką <...>“. Pažymėtina, kad viršutinės reguliuojamų paslaugų kainų ribos nustatymas asmeniui, turinčiam didelę įtaką elektros energijos rinkoje, įtvirtintas Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 1 dalies 3 punkte, kainų viršutinių ribų įpareigojimai ūkio subjektui nustatomi Tarybos nutarime, o konkrečios kainų viršutinės ribos – vadovaujantis šiuo metu galiojančios Metodikos nuostatomis. Taigi, teikiamų elektros energijos rezervinės galios paslaugų kainos negali viršyti Tarybos konkrečiam ūkio subjektui nustatytų rezervinės galios paslaugų kainų viršutinių ribų.