Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip turėtų būti vertinamas skirtumas, susidaręs dėl mažesnių faktinių pastoviųjų sąnaudų (eliminavus nusidėvėjimo sąnaudų neatitikimą), lyginant su planuotomis?


​Šiuo metu nėra taikomas skatinamojo reguliavimo mechanizmas už veiklos efektyvumą, reguliuojant elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainų viršutines ribas. Atsižvelgiant į tai, kad Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916, 7.4 papunkčio paslaugai Apraše nėra nustatytas skatinamojo reguliavimo mechanizmas, teikiant šią VIAP paslaugą, vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229 patvirtintos Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos 27.3.2 papunkčiu, skirtumas, susidaręs dėl mažesnių faktinių pastoviųjų sąnaudų, lyginant su planuotomis, nėra paliekamas asmeniui, teikiančiam atitinkamą paslaugą.