Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kokiais atvejais sąnaudos, patiriamos ūkio subjektui tvarkant jam priklausančią teritoriją, gali būti priskiriamos reguliuojamai veiklai?


Sąnaudų atitikimas būtinųjų sąnaudų kriterijams vertintinas pagal 2015 m. sausio 15 d. patvirtintos Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos 6 punktą, kuriame nurodyta, jog būtini kaštai suprantami kaip kaštai, kurių nepatyrusi elektros energetikos įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų.

Taigi, darytina išvada, kad įprastu atveju teritorijos sutvarkymo darbų kaštai neturėtų būti įtraukiami į reguliuojamos veiklos sąnaudas bei reguliuojamų paslaugų kainas.