Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip turėtų būti vertinamos ūkio subjekto faktinės sąnaudos, patirtos teikiant tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, jei ūkio subjektas laimi aukcioną mažesnei paslaugų apimčiai?


​Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229, 27.3 papunktyje numatyta, kad nustatant reguliuojamos paslaugos kainų viršutines ribas, atsižvelgiama į reguliuojamos paslaugos (produkto) planuotų ir faktinių pastoviųjų sąnaudų neatitikimą per ataskaitinį laikotarpį, kuris susidarė dėl minėtos Metodikos 27.3.1 papunktyje nurodytų priežasčių. Taigi, ūkio subjekto negautų pajamų nelaimėjus arba laimėjus dalį aukciono kompensavimas Metodikoje nenumatytas.