Įeiti
Publikuoti: 2018-10-19. Atnaujinta: 2018-10-19

Ar skaičiuojant siektiną darbo užmokesčio fondą šilumos gamybos įrenginių galia yra įrenginių galios suma?


Apskaičiuojant siektiną darbo užmokesčio fondą pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 57.4.2.4 papunkčio nuostatas šilumos gamybos įrenginių galia yra įrenginių galios, apskaičiuotos pagal minėtos Metodikos ir Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, nuostatas, suma. Tai yra, skaičiuojant siektiną darbo užmokesčio fondą šilumos gamybos įrenginių galia yra įrenginių galios suma, kuri apima 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, 30 proc. šilumos poreikio pikiniams pajėgumams ir iki 50 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio. ​