Įeiti
Publikuoti: 2018-10-19. Atnaujinta: 2018-10-19

Ar tas pats šilumos gamybos įrenginys gali užtikrinti tiek šilumos gamybą, tiek pikinius pajėgumus, tiek rezervinę galią?


Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 11 punktas, numato galimybę šilumos tiekėjui priimti sprendimą šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinti eksploatuojamais rezerviniais šilumos gamybos pajėgumais. Apie tokį sprendimą šilumos tiekėjas turi paskelbti viešai bei raštu informuoti Komisiją.