Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip perskaičiuojamas gamtinių dujų kiekis į sąlyginį kuro kiekį (tne)?


Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245, 26 punkte numatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. atsiskaitymui už dujas ir dujų perdavimo paslaugas su sistemos naudotojais (vartotojais) dujų kiekis apskaitomas energijos vienetais (kWh), o Aprašo 41 punkte numatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. atsiskaitymui už dujas ir dujų skirstymo paslaugas su nebuitiniais vartotojais ir sistemos naudotojais dujų kiekis apskaitomas energijos vienetais (kWh).

Nuo 2015 m. sausio 1 d. gamtinių dujų kiekis išreiškiamas MWh energijos vienetais, taikant viršutinį gamtinių dujų šilumingumą, iki 2014 m. gruodžio 31 d. gamtinių dujų kiekį, išreikštą tūkst. m3, perskaičiuojant į sąlyginį kuro kiekį (tne) buvo taikomas žemutinis šilumingumas. 

Taryba atkreipia dėmesį, kad nepaisant to, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. atsiskaitant su paslaugų teikėjais gamtinių dujų kiekis išreiškiamas energijos vienetais naudojant viršutinį šilumingumą, gamtinių dujų kiekį perskaičiuojant į sąlyginio kuro kiekį, vadovaujantis Kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos, patvirtintos 2004 m. lapkričio 24 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-228, turi būti naudojamas žemutinis šilumingumas.

Sąlyginio kuro kiekio (tne)  skaičiavimas: 

1. AB „Amber Grid“ skelbiamo gamtinių dujų žemutinio šilumingumo perskaičiavimas iš norminių sąlygų, kai yra 0 oC, į normines sąlygas, kai yra +20 oC (skaičiavimuose taikyti keturių skaičių po kablelio tikslumu). Pvz.:

1-formule.png


čia:
10,0631 – AB „Amber Grid“ skelbiamas žemutinis šilumingumas;
1,0738 – žemutinės ir viršutinės dujų šilumingumo vertės perskaičiavimo koeficientas, perskaičiuojant energijos vertes tūrio vienetams, esant matavimo temperatūrai 0 oC degimo temperatūrai 25 oC ir slėgiui 101 325 kPa (standartas LST EN ISO 13443).

2. Paskirstytų gamtinių dujų kiekio (m3) konvertavimas į gamtinių dujų kiekį (MWh) pagal žemutinį šilumingumą. Pvz.: 

2-formule.png

čia:
507 707,0 – AB „Lietuvos dujos“ atitinkamam ūkio subjektui paskirstytų gamtinių dujų kiekis (m3);
9,3715 – žemutinis šilumingumas, apskaičiuotas iš norminių sąlygų, kai yra 0 °C matavimo temperatūra ir 101,325 kPa slėgis į normines sąlygas, kai yra +20 °C ir 101,325 kPa slėgis (1).

3. Gamtinių dujų kiekio (MWh) konvertavimas į sąlyginį kuro kiekį (tne) pagal žemutinį šiluminingumą. Pvz.:

3-formule.png

čia:
4 758,0 – gamtinių dujų kiekis, išreikštas MWh (2);
11,63 – naftos ekvivalentas (1 tne = 11,63 MWh).

4. Sąlyginio kuro kainos skaičiavimas. Pvz.:
4-formule.png 

čia:
208 600,0 – gamtinių dujų sąnaudos, Eur;
409,1 – gamtinių dujų kiekis, išreikštas tne (3).

Jeigu į skirstymo sistemą dujos patenka iš dviejų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių, tokiu atveju vidutinis paros dujų šilumingumas skirstymo sistemoje skaičiuojamas išvedant per visus įėjimo taškus į skirstymo sistemą patekusių dujų svertinį paros šilumingumo vidurkį.