Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Ar šilumos kainų perskaičiavimo metu gali būti vertinamos tik per audituotus finansinius metus papildomai gautos pajamos dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti?


2009 m. liepos 8 d. patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 76.5 papunktyje numatyta, kad šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti skirtumas, susidaręs nuo ankstesnio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio, įvertinamas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo metu. 

Taigi, šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti skirtumo vertinimas tik per audituotus finansinius metus (sausio–gruodžio mėn.) yra negalimas ir prieštarauja Metodikos nuostatoms.