Įeiti
Publikuoti: 2020-04-20. Atnaujinta:

Kokia tvarka bus padengiamos dėl karantino šilumos tiekėjų patirtos sąnaudos?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja reguliuojamus šilumos tiekėjus, jog dėl karantino susidariusios papildomos šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos bus pripažįstamos būtinosiomis bei įvertinamos reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo metu. VERT prašo šilumos tiekėjų fiksuoti šias sąnaudas atskirai, turėti tai įrodančius dokumentus.

VERT nuomone, tokios sąnaudos kaip, pavyzdžiui, papildomos sąnaudos darbuotojų izoliavimo ir saugos priemonėms bei medžiagoms; papildomos sąnaudos darbams ir paslaugoms karantino sąlygų užtikrinimui; saviizoliacijoje esančių darbuotojų pakeitimas kitais: parengimo ir apmokymų išlaidos, priedai už papildomą darbą; rezervinio kuro panaudojimo sąnaudos, kai dėl karantino naudojamas kuras neįvertintas patvirtintoje kuro struktūroje, galėtų būti laikomos pagrįstomis sąnaudomis. Kadangi VERT nėra žinomas baigtinis sąnaudų, kurias ūkio subjektai gali patirti ir patirs dėl karantino, sąrašas, ūkio subjektų situacija bus vertinama individualiai.

Visais atvejais ūkio subjektai turės pateikti sąnaudų dydį ir patyrimą pagrindžiančius dokumentus. Norėdami pagrįsti sąnaudas, šilumos tiekėjai turėtų pateikti paaiškinimus, sąskaitas faktūras, kitus dokumentus. Pavyzdžiui, jeigu šilumos tiekėjas naudojo rezervinį kurą, nes karantino metu nebuvo pristatytas reikiamas biokuro kiekis, ūkio subjektas galėtų pateikti Energijos išteklių biržos operatoriaus patvirtinimą, kad kuro nebuvo galima įsigyti, arba biokuro tiekėjo patvirtinimą, kad jis nepristatė viso sutartyje numatyto biokuro kiekio.

Vyriausybės ir savivaldybių paraginti šilumos tiekėjai karantino metu atidėjo ar išdėstė mokėjimus už šilumą dalimis tiems vartotojams, kuriems karantino metu sumažėjo pajamos ar tapo nemokūs. Dėl to šilumos tiekėjai negavo dalies pajamų ir susidūrė su klausimu, kaip išbalansuoti finansinius srautus.

VERT primena, jog šiuo metu galiojančioje tvarkoje nustatyta, kad ūkio subjektui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, draudžiama reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskirti patirtas palūkanų sąnaudas ir kitas finansinės-investicinės veiklos sąnaudas.

Atsižvelgdama į šalyje susidariusią situaciją, VERT viešajai konsultacijai paskelbė teisės aktų pakeitimus, numatančius, kaip palūkanų ir kitos sąnaudos galėtų būti paskirstomos reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) bei vertinamos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas.