Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Ar šilumos tiekėjas, skelbdamas šilumos aukcionui vykdyti reikalingą informaciją, turi nurodyti visą prognozuojamą vartotojų šilumos poreikį?


Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše nėra numatyta prievolės šilumos tiekėjui skelbiant informaciją, reikalingą šilumos aukcionui vykdyti, nurodyti prognozuojamą supirkti šilumos kiekį, kuris atitiktų visą prognozuojamą vartotojų šilumos poreikį, t. y. Supirkimo tvarkos nuostatos leidžia šilumos tiekėjui iš anksto numatyti šilumos aukcione superkamos šilumos apribojimą. Tačiau toks šilumos tiekėjo sprendimas turi būti pagrįstas objektyviais argumentais, siekiant užtikrinti patikimą ir šilumos tiekimo kokybės parametrus atitinkančios šilumos tiekimą vartotojams bei sudarant skaidrias ir nediskriminacines sąlygas šilumos aukciono dalyviams.

Kaip viena iš galimų situacijų yra planiniai šilumos perdavimo tinklo remonto ar bandymų darbai, apie kuriuos aukciono dalyviams buvo pranešta iš anksto, pagal Sąvado nuostatas sudarius bei viešai paskelbus suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką. Pažymime, jog šilumos tiekėjas vėliau, t. y. atplėšus šilumos aukciono dalyvių pasiūlymus, taip pat turi teisę apriboti šilumos supirkimą iš šilumos aukciono dalyvių įvertinant šilumos aukcione pasiūlymus pateikusių šilumos gamybos įrenginių technines galimybes patenkinti šilumos vartotojų šilumos poreikį. Atitinkamai, šilumos tiekėjas turi atsakingai įvertinti šilumos poreikio piko pajėgumų naudojimą ir stengtis sudaryti sąlygas maksimaliai supirkti šilumą iš šilumos aukciono dalyvių, kol yra užtikrinamas šilumos tiekimo vartotojams patikimumas bei kokybės reikalavimų išlaikymas, o šilumos aukcione superkamo šilumos kiekio apribojimą naudoti tik esant būtinybei.