Įeiti
Publikuoti: 2018-08-31. Atnaujinta: 2019-06-28

Kokios sąnaudos negali būti priskiriamos būtinosioms reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų sąnaudoms?


2009 m. liepos 8 d. patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2 papunktyje yra nurodytos sąnaudos, kurios reguliuojamuose verslo vienetuose ir paslaugose negali būti priskiriamos būtinosioms sąnaudoms, nurodomoms minėtos Metodikos 16 priede „Būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita".

Tarybos parengtų Rekomendacijų 2 priede yra įvardijami sąnaudų pogrupiai, kuriuose pateikiamos sąnaudos turėtų būti nurodomos kaip nebūtinosios. Atkreipiame dėmesį, kad nebūtinosios sąnaudos, tokias kaip palūkanų, reklamos paslaugų (produktų) bei narystės, stojimo įmokų sąnaudos, teikiant informaciją pagal minėtos Metodikos 16 priedą, neturėtų būti nurodomos  kaip būtinosios (žr. lentelę).

Lentelė. Būtinųjų sąnaudų paskirstymas Ūkio subjekto Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinių ataskaitų 16 priede.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI (EUR)


IŠ VISO
būtinųjų (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų) sąnaudų
IŠ VISO ​ ​ ​
Šilumos gamybos verslo vienetasŠilumos perdavimo verslo vienetasMažmeninio aptarnavimo verslo vienetasKaršto vandens tiekimo verslo vienetas
X.FINANSINĖS SĄNAUDOS 
    
X.2.Palūkanų sąnaudos708933226415502520
XII.RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS     
XII.1.Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos212913374027259
XII.3.Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos149310
XIV.KITOS PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS     
XIV.6.Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos819151321553279226