Įeiti
Publikuoti: 2018-10-02. Atnaujinta: 2021-09-15

Kokie rodikliai naudojami perskaičiuojant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas?


Kokie rodikliai naudojami perskaičiuojant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas?

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos  2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 57.1 papunktyje numatyti efektyvumo koeficientui skaičiuoti reikalingi vartotojų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje (žr. 00 Vartojimo prekės ir paslaugos).

Atliekant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų perskaičiavimą antriesiems bazinės kainoms galiojimo metams, Metodikos 20 priedo 1.2.1 eilutėje nurodomas perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas, 1.2.2 eilutėje pildomas vartotojų kainų indeksas to mėnesio, kada ūkio subjektui Taryboje buvo suderintos bazinės arba perskaičiuotos bazinės kainos (Tarybos nutarimo mėnuo).

Atliekant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų perskaičiavimą tretiesiems bazinės kainoms galiojimo metams, 1.2.1 eilutėje nurodomas perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas, 1.2.2 eilutėje  paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mėnesio naudotas vartotojų kainų indeksas. 2 eilutėje yra nurodomas praėjusio ataskaitinio laikotarpio efektyvumo didinimo koeficientas (apskaičiuotas paskutinio perskaičiavimo metu).

Pagal Metodikos 24.10 papunktį, darbo užmokesčio pokyčiui reikalingi Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio rodikliai (žr. 3 lentelę, 5 rodiklį). Šis rodiklis rašomas Metodikos 20 priedo 29.1 eilutėje.