Įeiti
Publikuota: 2020.01.14. Atnaujinta:

Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas


​Fizinių ir juridinių asmenų atestavimas – atestatų energetikos įrenginiams įrengti ir  eksploatuoti išdavimas, jų galiojimo stabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas ar keitimas – vykdomas vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu;
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašu, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305;
Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu  Nr. O3E-279.

Energetikos įrenginių eksploatavimas apima tokius sudėtingus ir atsakingus darbus, kaip energetikos įrenginių technologinį valdymą, techninę priežiūrą, remontą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus. Užtikrinti tokių darbų kokybę gali tik kvalifikuoti ir atestuoti subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatus, tai – tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantį dokumentą. 

 Energetikos veikla neturint atestato arba jei atestato galiojimas sustabdytas yra draudžiama.

Atestatų rūšys
Tarybos išduodami energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo atestatai: 
Elektros įrenginių eksploatavimas
Elektros įrenginių įrengimas
Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas
• Gamtinių dujų įrenginių eksploatavimas
Gamtinių dujų įrenginių įrengimas
Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimas
Naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimas

​Apie energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.

​Sprendimų apskundimas

Vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių reikalavimais, Tarybos priimti sprendimai neatestuoti ūkio subjekto ir neišduoti atestato energetikos įrenginiams eksploatuoti ir/ar energetikos įrenginiams įrengti, sustabdyti atestato galiojimą arba panaikinti atestato galiojimą gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui.

Atestatų paieška
Informaciją apie atestatus galima rasti Licencijų paieškos sistemoje.


* SVARBU! Atestatai turi privalomąjį priedą, kuriame išvardyti energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbai.