Įeiti
Publikuoti: 2020-01-15. Atnaujinta: 2020-07-27

Energinio efektyvumo tikrinimas


Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams periodiniai tikrinimai ir alternatyvių minėtai atitikčiai tikrinti priemonių taikymas

​Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 27 straipsnio 6, 7, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205 patvirtintais Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamento ir Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento reikalavimais bei įgyvendinant 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) nuostatas, pastatų, kuriuose eksploatuojamos šildymo sistemos yra su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės negu 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, ir pastatų, kuriuose eksploatuojamos didesnės kaip 12 kW, bet ne didesnės nei 100 kW vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo sistemos, savininkai ir naudotojai privalo nustatytu periodiškumu patikrinti savo šildymo sistemas ar kondicionavimo sistemas energinio efektyvumo požiūriu.

Vietoje atitikties tikrinimo buitiniams vartotojams ir kitiems naudotojams, kurie eksploatuoja šildymo sistemas su didesnės kaip 20 kW, bet ne didesnės negu 100 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, ar kurie eksploatuoja kondicionavimo sistemas, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, bet ne didesnė negu 100 kW, gali būti taikomos alternatyvios priemonės.

Šių sistemų savininkai ar naudotojai turėtų užpildyti pastato šildymo sistemos naudotojo anketą ar pastato oro kondicionavimo sistemos naudotojo anketą ir pateikti ją Tarybos teritoriniams skyriams vienu iš pasirinktų būdų: registruotuoju laišku, per pašto kurjerį, asmeniškai (teritorinių skyrių adresai ir asmenys, teikiantys konsultacijas šiais klausimais, nurodyti žemiau).

Pastato šildymo sistemos:

Pastato šildymo sistemos naudotojo anketa

Pastato oro kondicionavimo sistemos:
Pastato oro kondicionavimo sistemos naudotojo anketa

Asmenims, eksploatuojantiems šildymo sistemas su 100 kW ir didesnės vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ar 100 kW ir didesnės vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo sistemas, nustatyta prievolė tikrinti šildymo sistemas ar kondicionavimo sistemas energinio efektyvumo požiūriu.

Įmonės, galinčios atlikti šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo darbus

• Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbus atliekančių įmonių SĄRAŠAS

• Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbus atliekančių įmonių SĄRAŠAS

Informaciją apie anketų pildymą teikia:

​Vilniaus teritorinis skyrius
Mortos g. 10, 03219 Vilnius

Vyr. specialistas Mindaugas Kapočius
mob. tel.  (8 659)  79 469
el. p. mindaugas.kapocius@vert.lt

Klaipėdos teritorinis skyrius

Taikos pr. 28, 91220 Klaipėda

Vyr. specialistas  Antanas Arcišauskas
mob. tel. 8 (659) 79 845
antanas.arcisauskas@vert.lt

Kauno teritorinis skyrius
Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas
 

Vyr. specialistas Algimantas Vaičiulis
mob. tel. (8 615)  25 623
el. p. algimantas.vaiciulis@vert.lt
 
Vyresn. specialistas Juozas Krasauskas
mob. tel. (8 620)  15 465
el. p. juozas.krasauskas@vert.lt
 
Vyresn. specialistas Gintautas Birmanas
mob. tel. (8 646)  00 178
el. p. gintautas.birmanas@vert.lt  
 
Vyresn. specialistas Giedrius Mackevičius
mob. tel.  (8 615)  25 478
el. p. giedrius.mackevicius@vert.lt

​Šiaulių teritorinis skyrius

Tilžės g. 66C, 78157 Šiauliai                  

Vyr. specialistas Viktoras Gofmanas
mob. tel. (8 615)  25 489
el. p. viktoras.gofmanas@vert.lt

Vyr. specialistas Rolandas Mikalauskas
mob. tel. (8 615)  25 414
el. p. rolandas.mikalauskas@vert.lt