Įeiti
Publikuoti: 2020-01-15. Atnaujinta: 2024-03-27

Energinio efektyvumo tikrinimas


​​​​​​​​Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų bei oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams periodiniai tikrinimai ir alternatyvių minėtai atitikčiai tikrinti priemonių taikymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 27 straipsnio 6, 7, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205 patvirtintais Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento ir Pastatų oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamento​ reikalavimais bei įgyvendinant 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (OL 2018 L 156, p. 75) nuostatas, pastatų, kuriuose eksploatuojamos šildymo ir kombinuotosios šildymo ir vėdinimo sistemos yra su didesnės kaip 70 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ar kitais šildymo generatoriais, ir pastatų, kuriuose eksploatuojamos didesnės kaip 70 kW vardinės atiduodamosios galios kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, savininkai ir naudotojai privalo nustatytu periodiškumu patikrinti savo šildymo sistemas ar kondicionavimo sistemas energinio efektyvumo požiūriu.

Pastatų naudotojams, kurie yra fiziniai asmenys, eksploatuojantys šildymo ir kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas arba kondicionavimo sistemas asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, tenkinti (buitiniai vartotojai), ir naudotojams, kurie nėra buitiniai vartotojai (kiti naudotojai), visais atvejais pirmiausia taikomos alternatyvios priemonės.

Šių sistemų savininkai ar naudotojai turėtų užpildyti pastato šildymo ir kombinuotosios šildymo ir vėdinimo sistemos naudotojo anketą ar pastato oro kondicionavimo arba kombinuotosios oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos naudotojo anketą ir pateikti ją Tarybos teritoriniams skyriams vienu iš pasirinktų būdų: registruotuoju laišku, elektroniniu paštu, per pašto kurjerį, asmeniškai (teritorinių skyrių adresai ir asmenys, t​eikiantys konsultacijas šiais klausimais, nurodyti žemiau).

Pastato šildymo sistemos ir kombinuotosios šildymo ir vėdinimo sistemos:

Pastato šildymo ir kombinuotosios šildymo ir vėdinimo  sistemos naudotojo anketa.

Pastato oro kondicionavimo sistemos arba kombinuotosios oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos:

Pastato oro kondicionavimo arba kombinuotosios oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos naudotojo anketa.

​Pakartotinai vardinės atiduodamosios galios ir sistemos dydžio atitikties vertinimas atliekamas tik tais atvejais, jei šildymo ir kombinuotojoje šildymo ir vėdinimo sistemose arba kondicionavimo sistemoje buvo atlikta pakeitimų arba pakito pastato šildymo, vėdinimo ar vėsinimo poreikiai.


Pastatų šildymo ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaitos:

Pastatų šildymo ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaita už 2023 m.

Pastatų šildymo ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaita už 2022 m.

Pastatų šildymo ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaita už 2021 m.

 
Pastatų oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaitos:

Pastatų oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaita už 2023 m.

Pastatų oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaita už 2022 m.

Pastatų oro kondicionavimo arba kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaita už 2021 m.

Įmonės, galinčios atlikti šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo darbus

Pastatų oro kondicionavimo arba oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbus atliekančių įmonių SĄRAŠAS.

Pastatų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų su didesnės kaip 70 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimo darbus atliekančių įmonių SĄRAŠAS​​​​​.​

Informaciją apie anketų pildymą teikia:

​Vilniaus teritorinis skyrius
Mortos g. 10, 03219 Vilnius

Vyr. specialistas Mindaugas Kapočius
mob. tel.  (8 659)  79 469
el. p. [email protected]

Klaipėdos teritorinis skyrius

Taikos pr. 28, 91220 Klaipėda

Vyr. specialistas  Antanas Arcišauskas
mob. tel. 8 (659) 79 845
[email protected]

Kauno teritorinis skyrius
Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas
 

Vyr. specialistas Algimantas Vaičiulis
mob. tel. (8 615)  25 623
el. p. [email protected]
 
Vyresn. specialistas Juozas Krasauskas
mob. tel. (8 620)  15 465
el. p. [email protected]
 
Vyresn. specialistas Giedrius Mackevičius
mob. tel.  (8 615)  25 478
el. p. [email protected]

​Šiaulių teritorinis skyrius

Tilžės g. 66C, 78157 Šiauliai                  

​Vyr. specialistas Rolandas Mikalauskas
mob. tel. (8 615)  25 414
el. p. [email protected]