Įeiti
Publikuoti: 2020-01-15. Atnaujinta: 2020-07-27

Leidimų ir licencijų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimas


LEIDIMAI

Leidimai vykdyti žemiau nurodytą veiklą elektros energetikos sektoriuje išduodami, keičiami, tikslinami, jų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymo terminas pratęsiamas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, galiojimas panaikinamas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 829 (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės).

Leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą reglamentuojantys teisės aktai:
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829.

Išduodami šie leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti:
​• Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
​• Leidimas gaminti elektros energiją
​• Leidimas tiesti tiesioginę liniją
​• Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės
​• Leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės
​• Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą

LICENCIJOS

Licencijos vykdyti žemiau nurodytą veiklą elektros energetikos sektoriuje išduodamos, keičiamos, tikslinamos, jų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymo terminas pratęsiamas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, galiojimas panaikinamas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio  20 d. nutarimu Nr. 723 (toliau – Licencijavimo taisyklės).

Elektros energetikos sektoriuje licencijuojama ši veikla:​
Elektros energijos perdavimas
Elektros energijos skirstymas
Elektros energijos visuomeninis tiekimas

SVARBU. ​Apie veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijų ir leidimų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.