Įeiti
Publikuoti: 2020-04-21. Atnaujinta: 2020-04-21

Ar SND tiekėjas gali atsisakyti atjungti vartotojo SND sistemą nuo centralizuotos SND sistemos ir nutraukti SND pirkimo pardavimo sutartį?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) primena, kokių veiksmų vartotojams imtis, norint atsijungti SND sistemą nuo centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (toliau – SND) sistemos.

Šiuo metu buitiniam vartotojui suteikta teisė vienašališkai be papildomų įsipareigojimų nutraukti SND pirkimo‒pardavimo sutartį apie tai prieš 10 dienų raštu pranešus SND tiekėjui, jeigu vartotojas nėra skolingas SND tiekėjui.

Daugiabučiame name gyvenantis vartotojas (buto savininkas) atsijungti nuo SND sistemos gali tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų ar kitų patalpų savininkams.

SND tiekėjas, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo SND pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo dienos ir neatlygintinai atjungti buitinio vartotojo SND sistemą nuo centralizuotos SND sistemos. SND tiekėjas privalo užtikrinti SND tiekimo tinklų tinkamą techninę būklę ir saugų naudojimą.

SND tiekėjas neturi teisės atsisakyti atjungti SND sistemą vartotojo bute nuo namo bendrosios SND sistemos ar vienašališkai nustatyti papildomų atjungimo sąlygų. Jeigu SND tiekėjas atsisako nutraukti SND pirkimo pardavimo sutartį ir atjungti vartotojo SND sistemą nuo namo bendrosios SND sistemos per nustatytą terminą, pripažintina, kad SND tiekėjas, pažeidė SND pirkimo pardavimo sutartį, dėl ko vartotojui atsiranda teisė nutraukti SND pirkimo pardavimo sutartį per 30 dienų.

Vartotojas, kaip pastato SND sistemos bendraturtis, atlikdamas SND sistemos remontą (įrengimą, keitimą, šalinimą), privalo turėti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sprendimą) ir projektą dėl vartotojo SND tiekimo tinklo atsijungimo nuo daugiabučio namo bendrojo SND tiekimo tinklo. Vartotojui, neįvykdžius aukščiau nurodytų reikalavimų, laikoma, jog pastato SND sistemos remontas yra vykdomas savavališkai.

Vartotojas privalo SND sistemos pertvarkymo (rekonstravimo) darbus atlikti nepažeisdamas kitų namo butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų. Vartotojui nesilaikant šių reikalavimų atsiranda kitų namo butų ir kitų patalpų savininkų teisė reikalauti žalos atlyginimo, bet jokiu būdu ne SND tiekėjo teisė taikyti šio vartotojo atžvilgiu papildomus apribojimus SND pirkimo pardavimo sutarčiai nutraukti.