Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Ar vartotojas gali nutraukti sutartį, jei: 1) kinta kainos; 2) keičiasi gyvenamoji vieta?


Buitinis elektros ir dujų vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su skirstymo sistemos operatoriumi ir (ar) tiekimo įmone. Terminuotose elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyse gali būti įtvirtintos papildomos sąlygos numatančios buitinio vartotojo atsakomybę už sutarties nutraukimą anksčiau laiko. Nebuitinis elektros vartotojas esant sudarytai terminuotai sutarčiai ar sutarčiai su nepriklausomu elektros tiekėju – sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Nebuitinis dujų vartotojas turi teisę nutraukti sutartį prieš 30 dienų apie sutarties nutraukimą įspėjus kitą šalį, jeigu kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.​