Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kada ir kaip yra nuskaitomi energijos skaitiklių duomenys?


Jei sutartyje nenustatyta kitaip, ne vėliau kaip kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, taip pat prieš pasikeičiant energijos kainoms ir (ar) tarifams, vartotojas privalo užrašyti apskaitos prietaisų rodmenis ir deklaruoti operatoriui ar tiekėjui. Rodmenų pateikimo formą ir būdą (-us) elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, savitarnos svetainėje), įmokas priimančiose įstaigose ar pan.) pasirenka vartotojas. Rodmenų pateikimo forma ir būdas (-ai) bei jų keitimo tvarka nustatomi sutartyje.

Energijos apskaitos prietaiso nuotoliniu būdu rodmenis gali nuskaityti operatorius. Operatorius informuoja vartotojus, nuo kada vartotojui apskaitos prietaisų rodmenų deklaruoti nebereikia ir nuotoliniu būdu nuskaito rodmenis už ataskaitinį laikotarpį pasirinktu dažnumu.

Energijos apskaitos prietaiso rodmenys taip pat gali būti nuskaitomi Operatoriaus atlikto apskaitos prietaiso rodmenų patikrinimo metu.