Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kaip elgtis vartotojui, manančiam, kad buvo pakeista viena iš sutarties sąlygų, apie tai teisingai nepranešus?


Buitiniai elektros energijos vartotojai turi būti raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis informuojami apie įmonės ketinimą pakeisti sutarties sąlygas. Tokiu atveju vartotojas kartu informuojamas ir apie teisę per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas gavimo dienos nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį. Buitiniai dujų vartotojai taip pat turi būti tiesiogiai, suprantamai informuoti apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas ir iš to atsirandančią buitinio vartotojo teisę nutraukti sutartį ir teisę nesutikti pakeisti galiojančios sutarties sąlygas. Buitiniam vartotojui, manančiam, kad buvo pakeista viena iš sutarties sąlygų apie tai teisingai nepranešus, siūloma kreiptis į Tarybą, kuri yra kompetentinga spręsti tarp vartotojų ir tiekėjų kilusius nesutarimus dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo.​