Įeiti
Publikuota: 2020.03.18. Atnaujinta:

Kas atsako už žalą, padarytą vartotojui dėl energijos tiekimo sutrikimų?


​Vartotojas turi teisę reikalauti iš Operatoriaus atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl elektros tiekimo sutrikimo, kuris atsirado Operatoriui netinkamai vykdant arba nevykdant teisės aktais jam nustatytų pareigų.