Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta:

Kas turi užtikrinti energijos tiekimą, jei vartotojas iki šiol neturėjo pasirašytos energijos tiekimo sutarties? Kas tokiu atveju privalo užtikrinti energijos tiekimą?


Elektros energetikos įstatymas nustato, kad visuomeninis tiekėjas privalo sudaryti sutartis ir tiekti elektros energiją visuomenine elektros energijos kaina visiems jam išduotoje licencijoje nustatytoje teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo tiekėjo, taip pat pažeidžiamiems vartotojams. Taigi, buitiniams vartotojams yra įtvirtinta teisė pirkti elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo.

Tuo atveju, kai vartotojas nutraukia sutartį su vienu nepriklausomu tiekėju ir nesudaro sutarties su nauju nepriklausomu tiekėju, jis privalo pateikti visus energijos apskaitos prietaiso rodmenis skirstymo sistemos operatoriui, kuris juos perduoda visuomeniniam tiekėjui, užtikrinančiam tolesnį elektros energijos tiekimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taigi elektros sektoriuje elektros energijos tiekimą užtikrina visuomeninis tiekėjas.

Gamtinių dujų įstatymas nustato, kad garantinį dujų tiekimą vartotojams, esantiems jam išduotoje skirstymo licencijoje nustatytoje teritorijoje, užtikrina skirstymo sistemos operatorius. Garantinis tiekimas užtikrinamas buitiniams vartotojams ir nebuitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja iki 20 000 kubinių metrų gamtinių dujų. Taigi gamtinių dujų sektoriuje gamtinių dujų tiekimą užtikrina skirstymo sistemos operatorius.