Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kas yra atsakingas už vartotojų teisių apsaugą?


Valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendina ir buitinių vartotojų teisių apsaugą užtikrina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
Taryba bei kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, atliekančios energetikos veiklos valdymo, reguliavimo, priežiūros ir kontrolės funkcijas, priimdamos sprendimus pagal kompetenciją užtikrina valstybės politikos vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinimą energetikos sektoriuje.