Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kokie minimalūs kokybės reikalavimai yra numatyti energijos tiekimui vartotojams?


​Energijos pirkimo-pardavimo sutartyje, be kita ko, privalo būti nustatyta tiekiamų paslaugų kokybė.

Gamtinių dujų kokybės reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“  (toliau – Taisyklės), 50.4 papunktyje nustatyta skirstomųjų tinklų operatoriaus pareiga sudaryti sutartis ir teikti vartotojams elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo vietoje kokybišką elektros energijos persiuntimo paslaugą, persiųsti kokybišką elektros energiją. Elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti sutarties, Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 50160:2010) ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.