Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kokie yra atsiskaitymo už suvartotą energiją būdai?


Vartotojas už patiektą elektros energiją atsiskaito elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytu apmokėjimo būdu, kurį vartotojas pasirenka iš ne mažiau kaip dviejų tiekėjo pasiūlytų apmokėjimo būdų: įmokas priimančiose įstaigose pagal atsiskaitymo dokumentus (atsiskaitymo knygelę, gautą sąskaitą ar kitą tiekėjo ar operatoriaus pasiūlytą dokumentą), nurodydamas elektros energijos kiekį, kainą ir (ar) suteiktą paslaugą. Patogiausią mokėjimo būdą pasirenka pats vartotojas. Tiekėjai ir (ar) operatoriai privalo vartotojams sudaryti galimybę rinktis iš įvairių atsiskaitymo būdų (planų), kuriais vartotojai nebūtų neteisingai diskriminuojami. Tiekėjui ir (ar) operatoriui leidžiama vartotojui siūlyti tiek išankstinio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistemas, tiek ir atsiskaitymo sistemas už praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Tuo atveju, jei vartotojo atsiskaitymams su tiekėju ir (ar) operatoriumi yra naudojamos išankstinio mokėjimo sistemos, jos privalo būti sąžiningos ir atitikti prognozuojamą suvartojimą. Bet koks sąlygų skirtumas turi atspindėti tiekėjo ir (ar) operatoriaus išlaidas, susijusias su skirtingų atsiskaitymo sistemų taikymu. Tiekėjas ir (ar) operatorius privalo užtikrinti, kad bendros atsiskaitymo sąlygos būtų sąžiningos ir skaidrios, aiškiai ir suprantamai apibrėžtos, o tokiose sąlygose nebūtų nesutartinių kliūčių, trukdančių vartotojui pasinaudoti savo teisėmis.

Už patiektas dujas, suteiktas dujų transportavimo ar kitas su tuo susijusias paslaugas buitinis vartotojas atsiskaito įmokas priimančiose įstaigose pagal atsiskaitymo dokumentus (atsiskaitymo knygelę, gautą sąskaitą ar kitą tiekimo įmonės ar skirstymo sistemos operatoriaus (garantinio tiekimo atveju) pasiūlytą dokumentą), nurodydamas dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, suvartotų dujų kiekį, kainą ir (ar) suteiktą paslaugą. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą (mokėjimą grynaisiais ar negrynaisiais pinigais, pagal atsiskaitymo dokumentus) pasirenka pats vartotojas.

Iškilus klausimams dėl vartotojui priimtino atsiskaitymo būdo pasirinkimo, rekomenduojama pirmiausia kreiptis į savo tiekėją.