Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta: 2022-08-31

Kokios sankcijos gresia už gaunamų mokėjimo pranešimų ignoravimą?


Ignoruojant tiekėjų siunčiamus mokėjimo pranešimus, energijos tiekimas vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas, jeigu vartotojas per nustatytą terminą neatsiskaito už patiektą elektros energiją ar nevykdo kitų sutartyje nustatytų esminių sąlygų. Jeigu ir tuomet tiekėjų veiksmai ignoruojami, gali būti kreipiamasi į ikiteisminio išieškojimo paslaugas teikiančias įmones ir/ar teismą, priteistos skolos išieškojimas perduodamas antstoliams. ​