Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kur reikėtų kreiptis, jei vartotojas mano buvęs neteisingai apmokestintas dėl energijos tiekėjo keitimo?


Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pateikdami apmokėti sąskaitas dėl energijos tiekėjo keitimo, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Jeigu energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, vartotojas turi teisę dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Vartotojo kreipimasis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą. Taigi, visų pirma, vartotojas, manantis, kad keičiant energijos tiekėją jam buvo pateikta apmokėjimui nepagrįsta sąskaita, visų pirma turi kreiptis į sąskaitą išrašiusią energetikos įmonę. ​