Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta: 2022-08-31

Kuri institucija yra atsakinga už sąžiningos ir veiksmingos konkurencijos skatinimą?


Taryba ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba bendradarbiauja tarpusavyje, siekdamos efektyviai nustatyti nesąžiningos konkurencijos veiksmų ar vartotojų nediskriminavimo principų pažeidimų energetikos sektoriuje mastą ir poveikį energijos vartotojams ir (ar) kitoms energetikos įmonėms, didmeninės energijos rinkos dalyviams. Energetikos įmonės, didmeninės energijos rinkos dalyviai už tuos pačius pažeidimus atsako tik pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą arba pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, atsižvelgiant į nustatytą Tarybos ar Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos kompetenciją.​