Įeiti
Publikuoti: 2019-03-27. Atnaujinta: 2019-03-27

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos metinio darbo užmokesčio fondo skaičiavimo


Viešasis išaiškinimas dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 45.5.21 papunkčio nuostatų, susijusių su Lietuvos statistikos departamento paskutinio skelbiamo vidutinio vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veiklos ketvirčio darbo užmokesčio duomenimis, taikymo

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos" (toliau – Metodika) 45.5.21 papunktis numato, kad kai geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo darbuotojų skaičius yra mažesnis už atitinkamos geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų grupės lyginamosios analizės rodiklius, darbuotojų vidutinis darbo užmokestis gali būti didesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinio skelbiamo vidutinio vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veiklos ketvirčio darbo užmokesčio duomenis. Visais atvejais darbo užmokesčio fondas neturi viršyti siektino darbo užmokesčio fondo sumos, suskaičiuotos siektiną darbuotojų skaičių padauginus iš Lietuvos statistikos departamento paskutinio skelbiamo ketvirčio minėtos veiklos vidutinio darbo užmokesčio.

Lietuvos statistikos departamentas vidutinį mėnesinį darbo užmokestį skelbia pagal ekonominės veiklos rūšis ir sektorius: šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmis, šalies ūkis be individualiųjų įmonių, viešasis sektorius, privatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis ir privatusis sektorius be individualiųjų įmonių. Pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą apibrėžimą, viešasis sektorius apima biudžetines įstaigas ir organizacijas (švietimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, kultūros, viešojo valdymo ir kt.), taip pat viešąsias įstaigas, įmones, kurių 50 proc. ar daugiau subjekto įstatinio kapitalo sudaro valstybės ar savivaldybės nuosavybė.

Atsižvelgiant į tai, kad visi viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai yra savivaldybės kontroliuojamos įmonės, dauguma kitų (ne viešųjų) geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų taip pat yra savivaldybės kontroliuojamos įmonės, biudžetinės įstaigos arba viešosios įstaigos (iš 70 licencijuotų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 2 yra privačios įmonės, 1 – uždaroji akcinė bendrovė), pažymime, kad geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, rengdami geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektus, kurie yra derinami su Komisija (skaičiuodami darbo užmokesčio fondą) ir Komisija, derindama geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, nustatydama darbo užmokesčio fondą pagal Metodikos 45.5.21 papunktį, vadovaujasi geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų projekto pateikimo Komisijai metu Lietuvos statistikos departamento paskutiniais skelbiamais viešojo sektoriaus vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veiklos ketvirčio darbo užmokesčio duomenimis.