Įeiti
Publikuota: 2019-07-19. Atnaujinta: 2019-07-24

Tarybos posėdis


​2019-07-25

9:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Šilutės prekyba“ išdavimo.
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Šilutės prekyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl UAB „OIL CO“ leidimų panaikinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „OIL CO“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl UAB „Energijos kodas“ leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „Energijos kodas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Uosto verslo centras“ išdavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Uosto verslo centras“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

5. Dėl leidimo gaminti elektros energiją AB „Klaipėdos baldai“ išdavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: AB „Klaipėdos baldai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

6. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Geros dujos“ ir UAB „Arontera“ neplaninio patikrinimo.
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: UAB „Arontera“, UAB „Geros dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Telšių rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, lyginamasis variantas

3. Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017–2019 metų investicijų (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2017–2019 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

5. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedai

6. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano.
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko
Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

7. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Kelmės rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, priedai

8. Dėl AB „Lifosa“ šilumos gamybos kainos dedamųjų.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Lifosa“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

10. Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ Papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodikos derinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vedėja Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedai

11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3E-184 „Dėl Daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose pasiūlymo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: LITGRID AB, „EPEX SPOT“ SE, „Nord Pool“ AS atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

12. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresnioji specialistė Ieva Zalieckienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

13. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.