Įeiti
Publikuota: 2019-11-22. Atnaujinta: 2019-11-28

Tarybos posėdis


2019-11-28

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Lietuvos cukrus“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Lietuvos cukrus“ atstovai.

2. Dėl UAB „Lanksti linija“ išduoto leidimo galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „Lanksti linija“ atstovai.

3. Dėl leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, Lietuvos energijos gamyba, AB galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

5. Dėl techninės klaidos ištaisymo (UAB „Indritus“) (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Indritus“ atstovai.

6. Dėl UAB „Rūdšilis“ leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Rūdšilis“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė Regina Mikutaitė
Dalyvauja: VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos atstovai.

8. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl UAB „Birštono šiluma“ 2016−2020 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Birštono savivaldybės, UAB „Birštono šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Vilniaus rajono savivaldybės, UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: Palangos miesto savivaldybės, UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB„Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Baisogalos bioenergija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Didma“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Pakruojo rajono savivaldybės, UAB „Didma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės, UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Dolaurus“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Haupas“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB „Jetgas“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Litesko“, UAB „Scener“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės, UAB „Intergas“, UAB „Orlen Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

12. Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

13. Dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

14. Dėl elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų nustatymo 2020 metams (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Dainavos elektra“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, AB „Achema“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: elektroninis dokumentas*

15. Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2020 metų įkainių patvirtinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

16. Dėl UAB „Ignitis“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyresn. specialistas Radoslavas Grigelis
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

17. Dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2020 metams nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, AB „Panevėžio energija“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Achema“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

18. Dėl UAB „Dainavos elektra“ visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijuojamos veiklos ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimu reguliuojamos veiklos pažeidimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: AB „Litgrid“, UAB „Dainavos elektra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

19. Kiti klausimai.


*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.