Įeiti
Publikuota: 2020.01.22. Atnaujinta: 2020.01.27

Tarybos posėdis (bus tęsiamas nuo 16.30 val.)


​2020-01-28

9:30 val.

I dalis

1. Dėl UAB „Plungės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-26 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Plungės rajono savivaldybės, UAB „Plungės vandenys“ atstovai.

2. Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-13 pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Utenos rajono savivaldybės, UAB „Utenos vandenys“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „RAR transportas“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-43). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „RAR transportas“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „RAR transportas“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-47). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „RAR transportas“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „RAR transportas“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-48). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „RAR transportas“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjininkystė“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „Vėjininkystė“ atstovai.

7. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Logoteka“ išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo V. V. pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „Logoteka“ atstovai.

8. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Multimeda“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „Multimeda“ atstovai.

9. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Biržų duona“ išdavimo. APSVARSTYTA 
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „Biržų duona“ atstovai.

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Egrupė“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „Egrupė“ atstovai.

11. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „WESTERN FABRICATIONS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja UAB „WESTERN FABRICATIONS“ atstovai.

12. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

13. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Narbutas International“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja UAB „Narbutas International“atstovai.

14. Dėl UAB „Panemunės dujos“ leidimo galiojimo panaikinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja UAB „Panemunės dujos“ atstovai.

15. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja Uždarosios akcinės bendrovės „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“ atstovai.

16. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos atstovai.

17. Dėl gamtinių dujų skirstymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „SG dujos“ išdavimo ir gamtinių dujų skirstymo veiklos licencijos AB „Energijos skirstymo operatorius“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja UAB „SG dujos“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.

18. Dėl AB „ORLEN Baltics Retail“ leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Evelina Cuzanauskienė
Dalyvauja AB „ORLEN Baltics Retail“ atstovai.

19. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos atstovai.

20. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „LĖDIS“ galiojimo panaikinimo (O5E-71), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „LĖDIS“ atstovai.

21. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „LĖDIS“ galiojimo panaikinimo (O5E-72), (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja UAB „LĖDIS“ atstovai.

22. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus AB „Panevėžio energija“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja AB „Panevėžio energija“ atstovai.

23. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais biudžetinei įstaigai „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja BĮ „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ atstovai.

24. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Mažeikių vandenys“ 2019–2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės, UAB „Mažeikių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. O3E-14 „Dėl UAB „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ patikslinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės, UAB „Tvarkyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyriausiais specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl visų asinchroniškai susijungusių perdavimo sistemos operatorių pasiūlymo dėl bendrų atsiskaitymo taisyklių dėl bet kokių nenumatytų energijos mainų tarp sinchroninių zonų pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 51 straipsnio 2 dalį patvirtinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. sausio 20 d. nutarime Nr. O3E-48 „Dėl UAB „Dainavos elektra“ elektros energijos skirstymo licencijuojamos veiklos pažeidimo“ nurodyto įpareigojimo įvykdymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė Rita Klakauskienė
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės administracijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros plano 2019–2028 m. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos energetikos instituto,Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

7. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. bendrai derinamų investicijų elektros energetikos sektoriuje sąrašo derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl ginčo tarp AB „Klaipėdos energija“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistė Jolita Kliorytė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Dėl ginčo tarp V. B. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

10. Kiti klausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.