Įeiti
Publikuota: 2020.08.24. Atnaujinta: 2020.08.28

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


2020-08-28

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „VPSP 2“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „VPSP 2“ atstovai.

2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. O3E-717 „Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „ANTROCELAS“ išdavimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „ANTROCELAS“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Siginvesticijos“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Siginvesticijos“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „JUTA NT“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „JUTA NT“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „PALINK“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „PALINK“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „ACHATAS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „ACHATAS“ atstovai.

7. Dėl leidimo gaminti elektros energiją uždarajai akcinei bendrovei „NAUJASIS NEVĖŽIS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „NAUJASIS NEVĖŽIS“ atstovai.

8. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „JUNG VILNIUS“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „JUNG VILNIUS“ atstovai.

9. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis UAB „Nivesta“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „Nivesta“ atstovai.

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijos atstovai.

11. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Ekomodus“ išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Ekomodus“ atstovai.

12. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus AB „Šiaulių energija“ išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: AB „Šiaulių energija“ atstovai.

13. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centrui išdavimo (papildomas klausimas)APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro atstovai.

14. Dėl atsisakymo išduoti UAB „Berlainių vėjas“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus(papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Berlainių vėjas“ atstovai.

15. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „SSPC REAL ESTATE“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB „SSPC REAL ESTATE“ atstovai.

16. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus J. K. išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: J. K..

17. Dėl leidimo gaminti elektros energiją A. B. išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: A. B..

18. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio rajono savivaldybės, UAB „Aukštaitijos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

2. Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2018 ir 2019 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl AB „Kauno energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*

4. Dėl Idex Taikos elektrinė UAB investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. ATIDĖTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: Idex Taikos elektrinė UAB, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

5. Dėl Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB GET Baltic, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
Dalyvauja: BALTPOOL UAB, AB „Kauno energija“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. O3E-587 „Dėl BALTPOOL UAB taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje, derinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
Dalyvauja: BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių kokybės lygių vertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB agrofirmos „Josvainiai“atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. O3E-436 „Dėl UAB „Intergas“ teikiamų paslaugų minimalių kokybės lygių nustatymo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl perdavimo sistemos operatoriaus pasiūlymų parengtų pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, 4 straipsnio 2 dalies a–d, g punktus, tvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjai – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Aistija Vaišnorienė, Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Einius Lukšys
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „INTER RAO Lietuva“, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, LITGRID AB, Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis“, UAB „Kauno vandenys“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl ginčo tarp A. S. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

12. Kiti klausimai.*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt.