Įeiti
Publikuota: 2020.10.23. Atnaujinta: 2020.10.28

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​2020-10-29

10:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei Kretingos šilumos tinklams išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: UAB Kretingos šilumos tinklų atstovai.

3. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Daumantai LT“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Daumantai LT“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Radviliškio šiluma“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Grafų baldai“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-870). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Grafų baldai“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Grafų baldai“ išdavimo (pažymos Nr. O5E-871). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Grafų baldai“ atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „SIRYJO LINES“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „SIRYJO LINES“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Transtiros nekilnojamasis turtas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Transtiros nekilnojamasis turtas“ atstovai.

9. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Saulės grąžos parkai“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Rita Klakauskienė
Dalyvauja: UAB „Saulės grąžos parkai“ atstovai.

10. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „Ridma“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „Ridma“ atstovai.

11. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai.

12. Dėl leidimo gaminti elektros energiją „Urmo prekybos miestelis“, UAB išdavimo ir anksčiau išduoto leidimo UAB „Urmis“ pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: „Urmo prekybos miestelis“, UAB atstovai.

13. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Biovatas“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Biovatas“ atstovai.

14. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Selenta“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Asta Dailidienė
Dalyvauja: UAB „Selenta“ atstovai.

15. Dėl leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomisUAB „DUJŲ BALIONŲ PILDYMO CENTRAS“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „DUJŲ BALIONŲ PILDYMO CENTRAS“ atstovai.

16. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomisUAB „DUJŲ BALIONŲ PILDYMO CENTRAS“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „DUJŲ BALIONŲ PILDYMO CENTRAS“ atstovai.

17. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „EKO Srautas“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „EKO Srautas“ atstovai.

18. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomisMB „Orijos dvaras“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: MB „Orijos dvaras“ atstovai.

19. Dėl leidimo gaminti elektros energiją šeimos gerovės centrui „Šaltinėlis“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ atstovai.

20. Dėl leidimo gaminti elektros energiją N. Ž. pakeitimo ir anksčiau išduoto leidimo pripažinimo netekusiu galios (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: N. Ž.

21. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos energetikos darbuotojų sertifikavimo (atestavimo) schemos derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė
Dalyvauja: A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2020 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė
Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Rietavo savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Ignalinos vanduo“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, UAB „Šilalės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Utenos rajono savivaldybės, UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl Idex Taikos elektrinė UAB šilumos gamybos kainos dedamųjų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: Idex Taikos elektrinė UAB, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos kogeneracinės elektrinės šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: AB „Klaipėdos energija“, UAB „Pramonės energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, patikslinta posėdžio medžiaga (2020-10-27)

6. Dėl UAB „Visagino linija“ investicijų derinimo ir šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: UAB „Visagino energija“, UAB „Visagino linija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl Naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Ignitis“, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Mantas Repečka
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, AB „INTER RAO Lietuva“, LITGRID AB, SIA „AJ POWER“, UAB „Alpiq Energija Lietuva“, UAB „DukEn Link“, UAB „Energijos kodas“, UAB „Scener“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyresn. specialistas Radoslavas Grigelis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga

11. Dėl AB „Ignitis gamyba“ 2018–2019 metais vykdytų investicijų derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjos – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Viktorija Strazdaitė, Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

12. Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Mirigitos investicijos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Ketris“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

14. Dėl vartojimo ginčo tarp V. R. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

15. Kiti klausimai.
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).