Įeiti
Publikuota: 2021-10-29. Atnaujinta: 2021-11-05

Tarybos posėdis skubos tvarka (nuotoliniu būdu)


​​2021-11-05

10:30 val.

I dalis

1. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-118 „Dėl energetikos veiklos licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič
Dalyvauja: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atstovai.

2. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Alytaus „Volungės“ progimnazijai išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: Alytaus „Volungės“ progimnazijos atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Giedrolos investicija“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „Giedrolos investicija“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Aukštaitijos profesinio rengimo centrui išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: Aukštaitijos profesinio rengimo centro atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Potentia industriae“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: UAB „Potentia industriae“ atstovai.

6. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB SOLARCHECKin išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB SOLARCHECKin atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „VINGĖS LOGISTIKA“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: UAB „VINGĖS LOGISTIKA“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus „TRATE“, UAB išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus vyr. specialistas Rimantas Semėnas
Dalyvauja: „TRATE“, UAB atstovai.

9. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Anykščiai PV“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Anykščiai PV“ atstovai.

10. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šilalės rajono savivaldybės administracijai išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Justina Jarašienė
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės administracijos atstovai.

11. Kiti klausimai.


II dalis

1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. O3E-1306 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2022 metams perskaičiavimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Dainavos elektra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti, 2022 metams nustatymo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Julija Guntulienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, atnaujinta posėdžio medžiaga (2021-11-05)

3. Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2022 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl 2020 m. spalio 19 d. ir 2020 m. spalio 20 d. įvykusių sutrikimų AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloke tyrimo akto patvirtinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas Tomas Vaicekauskas
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl ginčo tarp M. M. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo.  APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka proceso šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

6. Dėl vartojimo ginčo tarp D. S. ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA​​
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka proceso šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

7. Dėl ginčo tarp UAB „Amber house LT“ ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka proceso šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

8. Dėl vartojimo ginčo tarp M. R. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka proceso šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

9. Dėl vartojimo ginčo tarp I. P. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka proceso šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

10. Kiti klausimai.
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).