Įeiti
Publikuota: 2022-07-22. Atnaujinta: 2022-07-27

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu) bus tęsiamas nuo 13:30 val.​


​2022-07-28

9:30 val. posėdis bus tęsiamas nuo 13:30 val.​

I dalis

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Irenos Alijošienės prekybinei komercinei firmai „Agava“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: Irenos Alijošienės prekybinės komercinės firmos „Agava“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Telšių vėjo parkas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka
Dalyvauja: UAB „Telšių vėjo parkas“ atstovai.

3. Dėl UAB „Tauritus“ leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „Tauritus“ atstovai.

4. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus patarėja Sandra Grinienė
Dalyvauja: Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl Balterma ir ko, UAB šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Balterma ir ko, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB Gren Joniškis šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB Gren Joniškis atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių patikimumo ir kokybės lygių vertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Gren Lietuva, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo (papildomas klausimas). NESVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Saulius Rimutis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AS „Latvijas Gaze“, AS Eesti Gaas, Axpo Nordic AS, CRYO Shipping AS, CRYOGAS M&T POLAND S. A., DXT Commodities SA, Eesti Energia AS, Gasum OY, Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., UAB „Achema Gas Trade“, UAB „Baltkonta“, UAB „Dolaurus“, UAB „EGTO energija“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB Elenger, UAB „Enefit“, UAB „Gazimpeksas“, UAB Gren Lietuva, UAB „Haupas“, UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB „Interstic“, UAB „Jetgas“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Litesko“, UAB „Scener“, UAB „SG dujos“, UAB „Viva Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, el. dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.​ APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, AB Vilniaus šilumos tinklų, BALTPOOL UAB, UAB Gren Klaipėdos, UAB Kauno kogeneracinės jėgainės, UAB „Litesko“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Šiluma miestams“, UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovai.
Posėdžio medžiaga, el. dokumentas*, papildoma medžiaga, el. dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

7. Dėl UAB „XXT“ Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimo. ATIDĖTA​
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona Gavorskaitė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „XXT“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Dėl vartojimo ginčo tarp R. K. ir UAB „Pakruojo šiluma“ nagrinėjimo. NESVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Kiti klausimai.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).