Įeiti
Publikuota: 2022-07-29. Atnaujinta: 2022-08-03

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​2022-08-04

13:30 val.

I dalis

1. Dėl leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „Bonsa“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „Bonsa“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovei „Pelaniškiai“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovės „Pelaniškiai“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjo planas“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „Vėjo planas“ atstovai.

4. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus uždarajai akcinei bendrovei „Sakuona“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB „Sakuona“ atstovai.

5. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais uždarajai akcinei bendrovei „KARSEDA“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „KARSEDA“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „EKO srautas“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė
Dalyvauja: UAB „EKO srautas“ atstovai.

7. Kiti klausimai.

II dalis

1. Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1V-115 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelio tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Brigita Stankevičienė
Posėdžio medžiaga

2. Dėl UAB „SDG“ energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė
Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

3. Dėl UAB „Neringos vanduo“ 2020‒2021 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėja – Investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Neringos savivaldybės administracijos, UAB „Neringos vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, AB „Klaipėdos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Algis Bujenauskas
Dalyvauja: Jonavos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl UAB „Širvintų šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Algis Bujenauskas
Dalyvauja: Širvintų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Širvintų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. ​APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

8. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. O3-135 „Dėl Rinkų tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Litgrid“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Energy cells“, UAB „EPSO-G“, UAB „Gamybos optimizavimas“, UAB „Ignitis“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Perlas energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

9. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų derinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

10. Dėl UAB „Kautra“ Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimo. APSVARSTYTA​​
Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Artemij Michailov
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „Kautra“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Dėl UAB „Nostrada“ Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Artemij Michailov
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „Nostrada“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

12. Dėl Cognizant Technology Solutions Lithuania, UAB Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Artemij Michailov
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Cognizant Technology Solutions Lithuania, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.​

13. Dėl vartojimo ginčo tarp L. D. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

14. Dėl vartojimo ginčo tarp R. P. ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ bei akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Elmyra Vaišnorė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

15. Dėl vartojimo ginčo tarp R. K. ir UAB „Pakruojo šiluma“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

16. Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Lik Kaune“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. NESVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

17. Kiti klausimai.Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).