Įeiti
Publikuota: 2023-06-22. Atnaujinta: 2023-06-29

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​​​​​​​​​​​​​2023-06-29​

9:30 val.

I DALIS​

1. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjo ​šuolis“ pakeitimo.​ APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų​ skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė​
Dalyvauja: UAB „Vėjo šuolis“ atstovai.

2. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Saulės vėjas“ pakeitimo.​ APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka​
Dalyvauja: UAB „Saulės vėjas“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Vėjalis“ pakeitimo.​ APSVARSTYTA
Pranešėjas – Leidimų skyriaus patarėjas Rolandas Pakalka​
Dalyvauja: UAB „Vėjalis“ atstovai.

4. Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Siginvesticijos PL2“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: UAB „Siginvesticijos PL2“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Solitek development“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB „Solitek development“ atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Vėjų technologijų parkas išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB Vėjų technologijų parkas atstovai.

7. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovei „Pelaniškiai“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovės „Pelaniškiai“ atstovai.

8. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus A. Š. pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: A. Š.​

9. Dėl leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių UAB „Energy cells“ išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė ​
Dalyvauja: UAB „Energy cells“ atstovai.

​​10. Kiti klausimai.​

​II DALIS

1. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje bei reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2022 metų finansinio pajėgumo įvertinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Rita Kisielienė
Dalyvauja: UAB „Gargždų plytų gamykla“, UAB „Kalvarijos komunalininkas“, UAB „Neringos van​duo“, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo šilumos ūkio sektoriuje ir reguliuojamų šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2022 metų finansinio pajėgumo įvertinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas Darius Bartišius
Dalyvauja: Birštono savivaldybės administracijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Birštono šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas​*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view​.

3. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje ir dujų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus 2022 metų finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Asta Žukauskienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB Baltpool, UAB GET Baltic, UAB Gren Lietuva, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

4. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių 2022 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje ir elektros energetikos sektoriaus ūkio subjektų 2022 m. finansinio pajėgumo įvertinimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Asta Žukauskienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Lifosa“, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Ignitis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga​

5. Dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Gren Lietuva, UAB „Ignitis“, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Gren Lietuva, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas*
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view​.

7. Dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų​ 2022–2031 m. plėtros plano. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyr. specialistas Dainius Zamuiskas
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas​

8. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ energetikos įrenginių avarijos tyrimo akto patv​irtinimo (papildomas kl​ausimas). APSVARSTYTA
Pranešėjas – Klaipėdos teritorinio skyriaus patarėjas Zenonas Pamedytis
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga​

9. Dėl UAB „Perlas energija“ reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo​ (uždaras svarstymas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vedėja Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm, UAB „Perlas e​nergija“ atstov​ai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas​​, atnaujinta pažyma (2023-06-28), atnaujintas nutarimo projektas​​ (2023-06-28)

10. Dėl vartojimo ginčo tarp A. P. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

11. Dėl vartojimo ginčo tarp G. K. ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

12. Dėl vartojimo ginčo tarp E. J. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

13. Dėl vartojimo ginčo tarp E. P. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

14. Dėl vartojimo ginčo tarp J. A. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

15. Dėl vartojimo ginčo tarp A. U. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

16. Dėl vartojimo ginčo tarp L. K. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

17. Dėl vartojimo ginčo tarp R. A. ir UAB „Enefit“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Šeškevičienė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

18. Dėl vartojimo ginčo tarp A. B. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

19. Dėl vartojimo ginčo tarp Z. E. R. ir UAB „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

20. Dėl vartojimo ginčo tarp R. M. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

21. Dėl vartojimo ginčo tarp A. M. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Rūta Barysaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama

22. Kiti klausimai.Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).