Įeiti
Publikuota: 2023-08-23. Atnaujinta: 2023-08-29

Tarybos posėdis (nuotoliniu būdu)


​​​​​​​​​​​​2023-08-29​

13:30 val.

I DALIS

1. Dėl leidimo gaminti elektros energiją Jono Rikliko įmonei išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: Jono Rikliko įmonės atstovai.

2. Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „BALTIC PETROLEUM“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Zita Lukšienė
Dalyvauja: UAB „BALTIC PETROLEUM“ atstovai.

3. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB DS-1 energy išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB DS-1 energy atstovai.

4. ​ Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. O3E-1174 „Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais UAB „SKULAS“ pakeitimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „SKULAS“ atstovai.

5. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB Molsolar pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Dubokienė
Dalyvauja: UAB Molsolar atstovai.

6. Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus PRESS GLASS UAB pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Žydrė Juodikienė
Dalyvauja: PRESS GLASS UAB atstovai.

7. Dėl nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimo ČEZ, a. s. išdavimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: ČEZ, a. s. atstovai.

8. Kiti klausimai.

II DALIS

1. Dėl pakartotinio UAB „SG dujos“ finansinio pajėgumo įvertinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Asta Žukau​skienė
Dalyvauja: UAB „SG dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

2. Dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros netaikymo ir kai kurių Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos patarėja Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Lifosa“, UAB „BIO zona“, UAB „Biovatas“, UAB „Kurana“, UAB „Orion Global Pet“, UAB „Visagino linija“, UAB „Kirtimų katilinė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga​

​​3. Dėl VšĮ Tvariai energetikos bendrijai piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: VšĮ Tvarios energetikos bendrijos atstovai.
Posėdžio medžiaga​

4. Dėl VšĮ Vėjo energijos bendrijai piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vyr. specialistė Vilita Juzėnė
Dalyvauja: VšĮ Vėjo energijos bendrijos atstovai.
Posėdžio medžiaga

5. Dėl atsisakymo išduoti UAB „Balteva“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: UAB „Balteva“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

6. Dėl atsisakymo išduoti UAB „Telšių vėjo energija“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Leidimų skyriaus vedėja Ramunė Laukevičienė
Dalyvauja: LITGRID AB, UAB „Telšių vėjo energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga

7. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Aistija Vaišnorienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respubli​kos specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Lietuvos vėjo energetikų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, „Ignitis gamyba“, AB. AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Vidaus vandens kelių direkcija“, Lietuvos transporto saugos administracijos, LITGRID, AB, UAB „Bratoil“, UAB „Cosmica“ serviso, UAB „Litesko“, UAB „Litgas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga​

8. Dėl vartojimo ginčo tarp O. P. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo (papildomas klausimas). APSVARSTYTA
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Dina Butylova
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant
Posėdžio medžiaga neskelbiama

9. Kiti klausimai.


Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu [email protected], tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus).