Įeiti

Naujienos


Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas. ​

  
  
Kategorijos
  
2020-07-10VERT kviečia teikti pastabas dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygųElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-10Viešoji konsultacija dėl naudojimosi UAB „SG dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykliųDujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-10Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ dešimties metų (2020–2029 m.) tinklo plėtros planoDujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-09Dujų balionams daugiabučiuose pakeisti bus teikiama valstybės paramaDujos, Vartotojams, Kitos
2020-07-09Viešoji konsultacija dėl šilumos sektoriaus lyginamosios analizės aprašo pakeitimoŠiluma, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-09Viešoji konsultacija dėl Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros planoElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-07VERT: keičiant šildymo būdą iš centralizuoto į dujinį, būtina turėti statybos užbaigimo aktąPosėdžio sprendimai (šiluma)
2020-07-03VERT: suderintos standartinės elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sąlygosPosėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-03Viešoji konsultacija dėl Pajėgumų aukcionų nuostatųElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-02Viešoji konsultacija dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimo aktų formųElektra, Dujos, Šiluma, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-02Išduoti 7 leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-02Didėja UAB ,,Kuršėnų vandenys“ aptarnaujama teritorijaPosėdžio sprendimai (vanduo)
2020-07-02UAB „Oilead“ didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais vykdys naujuose terminaluosePosėdžio sprendimai (dujos)
2020-07-02VERT suderino AB „Amber Grid“ investicijasPosėdžio sprendimai (dujos)
2020-07-02VERT kviečia teikti pastabas Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašuiDujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-02UAB „Fortum Klaipėda“ nustatyta bazinė šilumos gamybos kainaPosėdžio sprendimai (šiluma)
2020-06-30VERT išnagrinėjo tarp AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Amber Grid“ kilusį ginčą dėl apmokėjimo už gamtinių dujų perdavimo paslaugą remonto laikotarpiu Dujos, Kitos, Informacija apie priimtus sprendimus, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-06-30VERT suderino UAB „Visagino energija“ investicijasVanduo, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (vanduo)
2020-06-30Vienašališkai nustatyta AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kainaŠiluma, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (šiluma)
2020-06-30Išduoti 9 leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-06-29VERT: aktyvėja nepriklausomų elektros energijos tiekėjų veiklaElektra, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
2020-06-26VERT kviečia rinkos dalyvius dalyvauti EK paskelbtoje viešojoje konsultacijoje dėl REMIT mokesčiųElektra, Dujos, Viešosios konsultacijos, Bendradarbiavimas
2020-06-25Didėja UAB „Prienų vandenys“ aptarnaujama teritorijaVanduo, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (vanduo)
2020-06-25Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-06-25Išduotas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktaisDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-06-25Vienašališkai nustatyta UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainaVanduo, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (vanduo)
2020-06-25VERT: keičiasi informacijos teikimo taisyklės geriamojo vandens ir šilumos tiekimo įmonėmsŠiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (šiluma), Posėdžio sprendimai (vanduo)
2020-06-25VERT: suderintas SGD išdujinimo stotelės įrengimas DruskininkuoseDujos, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-06-25AB „Amber Grid“ investuoja į gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimąDujos, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-06-25UAB „Aviapaslauga“ ir ko panaikintas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktaisDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
1 - 30Pirmyn