Įeiti
Publikuota: 2014-12-29. Atnaujinta:

Komisija informuoja apie priimtą REMIT įgyvendinimo reglamentą


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) praneša, kad 2014 m. gruodžio 17 d. Europos Komisija priėmė įgyvendinimo reglamentą dėl duomenų teikimo, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – REMIT) 8 straipsnio 2 ir 6 dalis. Šis įgyvendinimo reglamentas priimtas atsižvelgiant į 2014 m. spalio 3 d. REMIT Komitologijos Komitete pasiektą susitarimą.

REMIT įgyvendininimo reglamentas suteiks galimybę Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (toliau – Agentūra) vykdyti rinkos stebėseną Europos Sąjungos lygmeniu:
• rinkti informaciją, susijusią su didmeninės energijos rinkos sandoriais ir pagrindiniais duomenimis;
• analizuoti duomenis ir pranešti apie įtartinus atvejus nacionalinėms reguliavimo institucijoms (toliau – NRI), kurios atsakingos už tolesnį tyrimą;
• esant poreikiui, NRI gali pritaikyti sankcijas.

„Šiandien Europos Sąjunga padėjo paskutinį kertinį akmenį REMIT struktūrai suformuoti. Tai suteiks galimybę Agentūrai rinkti duomenis ir stebėti rinką Europos Sąjungos lygmeniu, atpažinti ir pašalinti piktnaudžiavimo rinka atvejus didmeninėse energijos rinkose bei kartu su NRI, atsakingomis už tolesnį vykdymą, apsaugoti energijos rinkos vientisumą visos Europos vartotojų naudai. Mes norėtumėme padėkoti Europos Komisijai už pastangas, kad šis svarbus įgyvendinimo reglamentas buvo priimtas būtent 2014 metais“, – teigė Agentūros direktorius Alberto Pototschnig.

Europos Komisijos įgyvendinimo reglamente detalizuota duomenų teikimo procedūra ir:
• pateikiamas sutarčių ir išvestinių produktų, apie kuriuos reikia pranešti Agentūrai, sąrašas;
• nustatytas informacijos pateikimo Agentūrai laikas ir forma;
• įtvirtintos vienodos informacijos, kuri turi būti teikiama Agentūrai, pranešimo taisyklės.

REMIT įgyvendinimo reglamentas numato, kad Agentūra sukuria naudojimosi vadovus ir juos paskelbia įsigaliojus REMIT įgyvendinimo reglamentui. Agentūra 2014 m. gruodžio 9 d. parengė ir paskelbė viešo naudojimosi vadovų projektus. Agentūra oficialiai patvirtins projektus, įsigaliojus REMIT įgyvendinimo reglamentui, t. y. 20 dienų po jo publikavimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje. Pastebėtina, kad 2014 m. gruodžio 19 d. REMIT įgyvendinimo reglamentas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, dokumentą atsisiųsti galite čia.

Tolesni žingsiniai
Nuo REMIT įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo dienos rinkos dalyviai ir trečiosios šalys, teikiančios duomenis jų vardu, turi:
• 9 mėnesius pasiruošimui teikti informaciją dėl didmeninės energijos sutarčių, apie kurias reikia pranešti ir kuriomis prekiaujama organizuotose rinkose 1, taip pat  pagrindinius duomenis iš Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. European Network of Transmission System Operators,  ENTSO) centrinių skaidrumo platformų;
• 15 mėnesių pasiruošimui teikti informaciją dėl kitų didmeninių energijos sutarčių, apie kurias reikia pranešti (užbiržinės (angl. Over-the-counter, OTC) standartinės ir nestandartinės tiekimo bei transportavimo sutartys), ir perdavimo sistemos operatoriaus, suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus ir laikymo sistemos operatoriaus pagrindinius duomenis.

Be to, rinkos dalyviai, vykdantys prekybą didmeninėje rinkoje, turi registruotis šalies, kurioje vykdo veiklą, NRI, prieš sudarydami sutartis, apie kurias reikia pranešti pagal REMIT įgyvendinimo reglamentą. 

Susijusi informacija
REMIT įgyvendina visiškai naują, dujų ir elektros sektoriams individualiai pritaikytą rinkos stebėjimo struktūrą, padėsiančią atpažinti piktnaudžiavimo atvejus ir nuo jų apsisaugoti Europos energijos rinkose, kuriose energija turi būti prekiaujama laikantis aukščiausių skaidrumo ir vientisumo standartų.
REMIT įgyvendinimas yra būtinas, siekiant Europos energijos vartotojams užtikrinti efektyviai ir skaidriai veikiančias rinkas. Nepaisant to, kad dėl šių teisės aktų taikymo nėra sukaupta pakankamai patirties netgi pasauliniu mastu, Agentūra dar nuo REMIT įsigaliojimo 2011 metų gruodį nuolat bendradarbiauja su NRI ir kitomis susijusiomis šalimis, kad REMIT įgyvendinimas būtų kuo sklandesnis.
2014 metų birželį Agentūra atvėrė Centralizuotą Europos rinkos dalyvių registro platformą (angl. Centralised European Register of Market Participants, CEREMP), palengvinančią rinkos dalyvių nacionalinę registraciją. Keleto šalių NRI, naudodamosis šia platforma, jau pradėjo rinkos dalyvių registraciją nacionaliniu lygmeniu, t. y. gerokai anksčiau nei to reikalauja REMIT. Nacionalinę registraciją privaloma pradėti per 3 mėnesius nuo REMIT įgyvendinimo reglamento priėmimo.

Komisija nacionalinę registraciją planuoja pradėti 2015 metų vasario pabaigoje, prieš tai ši procedūra viešai bus pristatyta rinkos dalyviams.   

Išsamiau apie informacijos teikimą Agentūrai skaitykite čia.

Išsamiau apie Agentūros pranešimą dėl REMIT įgyvendinimo reglamento priėmimo skaitykite čia.

​​Kontaktiniai asmenys: ​
Komisijoje:
Milda Parnavaitė, tel. (8 5) 250 6183, el. p.  [email protected] (Dujų skyrius); Audrius Jurkūnas, tel.  (8 5) 213 5241, el. p.  [email protected] (Elektros skyrius); Rimgailė Baliūnaitė, tel.  (8 5) 239 7821 , el. p. [email protected] (Teisės skyrius).​
Agentūroje:
David Merino, tel. +386 (0)8 2053 417, el. p. [email protected].

 

1 Pagal REMIT įgyvendinimo reglamento 2 straipsnio 4 punktą, organizuotos rinkos sistema, arba organizuota rinka:
(a) daugiašalė sistema, kurioje suderinami arba kurioje lengviau suderinami įvairūs trečiųjų šalių interesai pirkti ar parduoti didmeninius energetikos produktus taip, kad sudaroma sutartis;
(b) bet kokia kita sistema ar struktūra, kurioje įvairūs trečiųjų šalių interesai pirkti ar parduoti didmeninius energetikos produktus sąveikauja taip, kad sudaroma sutartis.