Įeiti
Publikuota: 2015-02-23. Atnaujinta: 2015-03-02

Kviečiame dalyvauti REMIT koncepcijos ir nacionalinės rinkos dalyvių registracijos pristatyme


Komisija 2015 m. kovo 2 d. (pirmadienį) organizuoja REMIT koncepcijos ir rinkos dalyvių nacionalinės registracijos pristatymą. Taip siekiama supažindinti rinkos dalyvius su Europos Sąjungos mastu pradedama įgyvendinti dujų ir elektros sektoriams pritaikyta rinkos stebėjimo sistema, kuri padės atpažinti piktnaudžiavimo energijos rinka atvejus ir nuo jų apsaugoti Europos energijos rinkos vartotojus

Nacionalinė rinkos dalyvių registracijos sistema kuriama atsižvelgiant į 2011 m. gruodžio 28 d. įsigaliojusio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) nuostatas, Lietuvoje ji startuos 2015 m. kovo mėn. pradžioje, naudojantis Centralizuota Europos rinkos dalyvių registro platforma (angl. Centralised European Register of Market Participants, CEREMP).

Prašome iki 2015 m. vasario 25 d. informuoti apie dalyvavimą pristatymo renginyje (vieno ūkio subjekto gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 atstovai) šiais kontaktais: Audrius Jurkūnas, tel. (8 5) 213 5241, el. p. [email protected] arba Rimas Valungevičius, tel. (8 5) 250 6185, el. p. [email protected].

Renginio metu bus pristatytas REMIT tikslas, aptarta pagrindinių sąvokų esmė, pareigos skelbti viešai neatskleistą informaciją esminiai momentai, rinkos dalyvių registracija nacionaliniu lygmeniu, subjektų pareiga teikti duomenis Agentūrai, profesionaliai sandorius tvarkančių subjektų pareigos ir kita naudinga informacija.

Renginys vyks Komisijos posėdžių salėje (III a.), pradžia 13.00 val.

Renginio darbotvarkė:
13.00–13.10 val. Įžanginis žodis
13.10–13.40 val. REMIT: koncepcija, pagrindiniai uždaviniai ir sankcijos (atsisiųskite pristatymą)
13.40–14.10 val. dalyvių klausimai
14.10–14.30 val. CEREMP registracija: tikslas, pagrindiniai registracijos formos skyriai ir etapai (atsisiųskite pristatymą)
14.30-14.40 val. REMIT reikalavimų įgyvendinimas GET Baltic gamtinių dujų biržoje (atsisiųskite pristatymą)
14.40–15.00 val. dalyvių klausimai.