Įeiti
Publikuota: 2015-11-02. Atnaujinta:

Komisija bendradarbiaus su Lietuvos banku


Komisija, kaip nacionalinė energetikos sektoriaus priežiūros ir reguliavimo institucija, siekia kuo efektyviau vykdyti atitinkamų rinkų priežiūrą, todėl 2015 m. spalio 27 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos banku.

Toks susitarimas sudarys galimybes abiem institucijoms – tiek Komisijai, tiek Lietuvos bankui – užtikrinti operatyvesnę atitinkamų rinkų kontrolę pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) bei Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. balandžio 16 d. reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka.

Numatytos bendradarbiavimo galimybės:
• pagal kompetenciją teikti informaciją, susijusią su didmeninės energijos rinkos bei finansinių priemonių priežiūra, vienai iš šalių atliekant atitinkamos rinkos ar konkretaus teisės akto pažeidimo tyrimą ar vykdant kitas priežiūros funkcijas;
• keistis informacija, susijusia su atitinkamos rinkos ar konkretaus teisės akto pažeidimo tyrimu, rinkos dalyvių veiksmų bei galimų pažeidimų vertinimu, taip pat dėl galimų priemonių veiksmingai atitinkamos rinkos priežiūrai užtikrinti;
• keitimasis informacija, reikalinga šalių kompetencijai priklausančioms funkcijoms įgyvendinti;
• konsultacijos ir pagalba rengiant teisės aktus, atliekant šalių kompetencijai priskirtus tyrimus bei patikrinimus.

Primename, kad nuo 2015 m. spalio 7 d. didmeninės energijos rinkos dalyviai privalo teikti informaciją Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai apie atliekamus pavedimus ir sudaromus sandorius energijos biržose. Nuo kitų metų balandžio 7 d. bus taikomas privalomas įpareigojimas teikti visą informaciją, susijusią su didmeniniais energijos produktais. Daugiau informacijos apie REMIT rasite čia.